🌡️Records absolus de chaleur en marge du typhon Soulik#Japon🇯🇵
39.7°C Sakai (Osaka pref) >39.3 en 1994
39.6 Fukuchiyama (Kyoto pref) >39 en 1994
39.5 Toyama =14-8-1994
38.5 Sakai (Tottori pref) >38.1 en 2007
..
Deux "Sakai" battant leur record de chaleur, ça ne s'invente pas pic.twitter.com/P6ly13aj0F

— Etienne Kapikian (@EKMeteo) August 22, 2018